SysToe

image
SysToe

Plně automatický přístroj pro měření palcových tlaků

 • Vysoce přesná, rychlá a spolehlivá měření nezávislá na uživateli
 • Diagnóza a zhodnocení periferní arteriální choroby
 • Diagnóza ischémie kritické končetiny
 • Následná péče o diabetické pacienty, pacienty s chronickou renální poruchou, starší pacienty
 • Rychlé a jednoduché intuitivní ovládání
 • Snadná konektivita s PC pro tisk pacientských zpráv
 • Nízká cena

Galerie

Pro zvětšení obrázku klikněte na miniaturu...

Vlastnosti

Zhodnocení arteriální choroby dolní končetiny

Měření kotníkového systolického krevního tlaku je základní krok pro zhodnocení a monitorování arteriální choroby dolní končetiny.

Měření založené na sfygmomanometrii a ultrazvukovém doppleru zůstává obtížné a může být nemožné nebo nespolehlivé u pacientů s diabetem, pacientů s chronickou renální poruchou a u starších pacientů, kteří mají v důsledku mediální kalcinózy sníženou elasticitu periferních arterií. V takovém případě lze měřit systolický tlak na palci, kde je výskyt a rozsah kalcifikací arteriální stěny mnohem menší.

Nová šance pro nenivazivní měření palcového tlaku

Současné systémy pro měření systolického krevního tlaku (standardní PPG, laser doppler, rtuťový strain gauge, ultrazvukový doppler) trpí významnými nedostatky ergonomie, spolehlivosti nebo ceny, která limituje klinické využití. Přístroj SysToe, optimalizovaný na náklady, spolehlivost, přesnost a jednoduchost použití, umožňuje každému zdravotnickému pracovníkovi měřit palcový tlak pohodlně a pohotově.

SysToe nabízí významná zlepšení

 • Měření je nezávislé na obsluhujícím personálu.
 • SysToe je plně automatický včetně nafukování manžety, vyfukování a zobrazení výsledků. Ve chvíli, když jsou senzor a manžeta umístěné na palci, jen zmáčkněte tlačítko START pro spuštění měření a zobrazení hodnoty palcového tlaku.
 • Měření je rychlé
 • Hodnota palcového tlaku se zobrazí během tří minut
 • Měření je spolehlivé, přesné a reprodukovatelné.
 • Měření je velmi citlivé (SysToe je schopný měřit tlaky nižší než 20 mmHg.)

SysToe zobrazuje palcový systolický tlak a palcově/brachiální index (TBI)

TBI index je poměr palcového systolického tlaku ku brachiálnímu systolickému tlaku. Uživatel vloží brachiální tlak a SysToe spočítá a zobrazí TBI index.

Metoda měření

SysToe vhodně propojuje fotopletysmografii (PPG) s jedinečným patentovaným algoritmem vyvinutým firmou Atys Medical. Světlo emitované LED diodou se šíří tkání, kde se absorbuje a odráží. Přílehlý fotosenzor detekuje odražené světlo, jehož kolísání odpovídá změnám objemu krve v prosvěcované tkání.

PPG senzor je umístěný na distální straně palce a okluzní manžeta na proximální. Okluzní manžeta se nafukuje automaticky na hodnotu tlaku dostatečnou pro zastavení krevního průtoku, potom se pomalu vypouští danou rychlostí. Během vypouštění, se bod obnoveného proudění toku krve detekuje PPG senzorem. Tlak manžety v tomto bodě je palcový systolický tlak.

Hodnoty palcového systolického tlaku a palcově/brachiální index (TBI)

Normální100 +- 20 mmHg (průměr +- SD)
Patologický práh80 mmHg
Asymptomatická arteriální choroba85 (66-105) mmHg (průměr (dolní a horní kvartil))
Intermitentní claudikace60 (40-78) mmHg
Dekubitní bolest30 (10-29) mmHg
Nekróza5 (0-20) mmHg
Palcově/brachiální indexnormální mezi 0,65-1,00

Měření palcových systolických tlaků zvyšuje význam a spolehlivost diagnostiky

SysToe dramaticky zvyšuje spolehlivost měření distálního krevního tlaku, speciálně v případech diabetických pacientů a pacientů s chronickou renální poruchou, v případech, kdy měření kotníkových tlaků a kotníkově/brachiálního indexu (ABI) může být u těchto pacientů nepřesné nebo nemožné díky mediální kalcinóze. Jako plně automatická, neinvazivní a bezbolestná (na rozdíl od měřičů kotníkového tlaku) metoda, je SysToe jednoduše použitelný i mimo vaskulární laboratoře - u diabetologů, nefrologů, praktických lékařů, pro následnou péči pacientů s periferní arteriální chorobou.

Nyní tedy může být používání mnohem dražších metod (jako např. komplexní duplexní sonografie arterií dolních končetin) úplně eliminovat. Po úvodním vyšetření se další léčba spoléhá na klinický nález a palcový tlak krve. Celkové ultrazvukové vyšetření se opakuje s prodlužovanou periodou a další vyšetření se požadují jen pokud se klinické symptomy zhorší nebo pokud palcový systolický tlak klesá. Takto se sociální a ekonomická zátěž chronických pacientů, jako třeba diabetiků, může podstatně snížit přestože počet diabetiků stále vzrůstá.

TBI je významné pro všechny pacienty

Kotníkově/brachiální index (ABI) se používal pro diagnózu a zhodnocení periferní arteriální choroby (PAD) po dobu víc než půl století. Některé problémy omezily nicméně jeho použití mimo vaskulární laboratoře, patří k nim: školení obsluhy, bez kterého nelze dosáhnout spolehlivý výsledek, bolest v noze, kterou cítí někteří pacienti při nafukování manžety, doba na provedení měření a špatné výsledky v důsledku mediální kalcinózy. Na druhé straně, systolický krevní tlak na palci vykazuje dobrou shodu s ABI(*) a lze ho měřit i u pacientů s kalcifikací arteriální stěny. Jednoduché, rychlé a plně automatické měření se SysToe významně zlepšuje klinické zhodnocení a následnou léčbu PAD v každodenní praxi.

(*) Brooks, B.; Dean, R.; Patel, S.; Wu, B.; Molyneaux, L.; Yue, D. K. TBI or not TBI: that is the question. Is it better to measure toe pressure than ankle pressure in diabetic patients? Diabetic Medicine, Volume 18, Number 7, July 2001, str. 528-532(5).

Technická specifikace

Fyzická charakteristika

 • Rozměry: 15 x 10,5 x 5,5cm
 • Hmotnost: 500 g
 • Integrovaný LCD displej

Archivace, konektivita, periferie

 • USB 2.0 připojení k počítači (WinAtys - archivace prohlížení a úprava naměřených dat)
 • Vnitřní paměť: 32 záznamů
 • transportní kufr

Parametry systému

 • Napájení: vnitřní baterie NiMH (6 V), externí napáječ (220V)
 • Aplikovaný tlak manžety: 0 - 330 mmHg
 • Přesnost měření: +- 2 mmHg v rozsahu 0-70 mmHg / +- 3% v rozsahu nad 70 mmHg
 • PPG snímač: infračervený snímač
 • Reporty: podrobný report s údaji o zařízení a pacientskými informacemi upravitelný poznámkami

Bezpečnost

 • Třída IIa, typ BF
 • CE značka

Multimedia

Seznámení s přístrojem SysToe

Prezentace přístroje SysToe

Praktické použití SysToe - tréning